Inezz

avatar

Obserwują: 4

 • Sarnmar87
 • Mertron25
 • Fafner
 • Scyth
 • Inezz 22.03.2011
  bibliotekarze5


  GABINETTO SEGRETO

  Dzieje tego tajemniczego zbioru zabytków erotycznych są bardzo ciekawe. Pierwotnie niektóre z antycznych

  rzeźb należały do kolekcji Alessandro Farnese, późniejszego papieża Pawła III (1534–1549), i znajdowały się

  w Rzymie. Karol III (1734–1759), król Neapolu, po kądzieli Farnese, odziedziczył zbiory papieskie, po czym

  sprowadził je do Neapolu i umieścił w muzeum Portici. Wykopaliska w Herkulanum i Pompejach dostarczały

  coraz to nowych znalezisk, również o tematyce erotycznej. W 1752 r. znaleziono w Herkulanum słynną

  marmurową rzeźbę „Pana z kozą”. Słynny...

 • Inezz 07.03.2011
 • Inezz 25.02.2011
  capture2011 02 25 20 33 25
 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA JEDENASTA

  dalekiemu utnapiszti rzecze Gilgamesz:

  Patrzę na ciebie, Utnapiszti: miara twa nie inna, jesteś taki

  jak ja, w sobie też wcale się nie różnisz, jesteś taki jak ja! Serce

  me gotowe choćby bitwę ci wydać, wylegujesz się tylko na

  grzbiecie, jednak się nie wznosi ramię moje na ciebie.

  Powiedzże mi, jakoś ty przeżył, w bogów zgromadzenie wstąpił, życia dostąpił?

  Rzekł doń Utnapiszti, do Gilgamesza:

  Wyjawię ci, Gilgameszu, słowo zakryte i powiem ci tajemnicę

  bogów.

  Miasto Szuruppak, gród tobie znajomy, na brzegu Purattu

  położony, to stare miasto, blisko tam do...

 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA DZIESIĄTA

  szafarka boska, Siduri, żyje nad morzem bezludnym, na wy-

  brzeżu mieszka, bogów orzeźwia. Uczyniono jej dzban dla

  chmielu, uczyniono złotą czaszę dla słodu. W zasłonę spowita

  siedzi na brzegu.

  Gilgamesz podchodzi do jej siedziby, w skóry odziany i straszny

  z wyglądu, w ciele swoim ciało bogów mający, w łonie

  ozpacz niosący, takiemu, co w daleką drogę odszedł, z lica podobny.

  Szafarka z dala go ujrzawszy rzecze sercu swemu, pomyślawszy,

  sama tak do siebie rozważa:

  Pewnie to zbój, gwałciciel kobiet! We wściekłości swojej do-

  kądże zmierza?

  Widząc go szafarka...

 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA DZIEWIĄTA

  PO przyjacielu swym, po Enkidu płacze gorzko Gilgamesz,

  bieży w pustynię.

  Czyż i ja nie umrę, czy nie będę jak Enkidu? Jakże mi to zmil-

  czeć, jak spokój znaleźć? W łonie mym rozpacz się zjawiła,

  śmierci się przeląkłem, uchodzę w stepy. Wybrałem się w drogę,

  w kraj, kędy włada Utnapiszti, co życia dostąpił, syn króla

  Ubartutu, biegnę w pośpiechu. Dotarłem nocą do górskich

  przełęczy, lwy ujrzałem i strach mnie obleciał. Głowę uniosłem,

  do Sina się modlę, boga księżyca o łaskę upraszam, ku wielkim

  bogom ślę modlitwy: raczcie mnie, jak...

 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA ÓSMA

  zaledwie świtu co nieco w rozbrzasku, otwarł usta Gilgamesz

  i rzecze:

  Enkidu, przyjacielu mój, twoja matka gazela i twój ojciec,

  dziki osioł, ciebie zrodzili! Stwory, których znakiem ogon, ciebie

  chowały, bydło stepowe i dzikie pastwiska. Przejścia Enkidu

  w boru cedrowym niech dniem i nocą wciąż płaczą po tobie.

  Płaczcie, starsi warownego Uruku, i palec niech płacze, co bło-

  gosławił nas odchodzących! Płaczcie wy, zbocza wyniosłe gór

  i wzgórz lasem porosłych, na któreśmy się wdzierali pospołu!

  Niech pola po tobie płaczą jak macierz! Płacz, cyprysów i...

 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA SIÓDMA

  przyjacielu mój, nad czym naradzali się wielcy bogowie? Mego

  snu słuchaj, który w nocy widziałem! Anu, Ellil i Szamasz nie-

  bieski zeszli się na radę. Do Ellila tak Anu przemówił:

  Iż bykołaka i Humbabę ubili, powiada Anu, umrzeć musi je-

  den, ten, co z gór wziął cedry!

  Odrzekł mu Ellil:

  Enkidu niech umrze! A Gilgamesz niech nie umiera!

  Mężnemu Ellilowi odrzekł niebieski Szamasz:

  Nie z mojegoż to rozkazu bykołak i Humbaba byli ubici? Czy

  teraz Enkidu ma umrzeć niewinnie?

  Rozgniewał się Ellil na świetnego Szamasza:

  W tym rzecz, iż dzień w dzień, Szamaszu, chadzasz...

 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA SZÓSTA

  Z brudu się obmył, oręż swój oczyścił, na kark sobie kędziory

  odgarnął, strój plugawy zrzucił, w czysty się odział. W suknię

  świetną się ubrawszy, w biodrach się przewiązawszy, kołpak swój

  królewski włożył Gilgamesz.

  Aż na piękność Gilgamesza sama boska Isztar oczy podniosła.

  Pójdź ku mnie, Gilgameszu, oblubieńcem mym zostań! Nasie-

  nia z ciała swego użycz mi w darze! Ty mi jeden bądź mężem,

  ja twoją żoną! Złoty wóz każę dla ciebie zaprzęgać, wóz ze złota

  i z lapis lazuli, o złotych kołach, o sterczących rogach z elektru,

  niech ci...

 • Inezz 15.12.2010

  TABLICA PIĄTA

  przystanęli i dziwią się puszczy, widzą cedrów ogromną wyso

  kość, wypatrują wokół leśnych przesmyków, gdzie Humbaba

  chodząc krok swój odcisnął. Drogi proste! ścieżki stopie sposobne!

  Widzą górę cedrów, mieszkanie bogów, tron śmiertelnej Irnini.

  Przed górą cedry pysznie się wznoszą, cień ich dobry i wielce

  przyjemny. Porosły w nim ciernie, porosły krzaki, pod cedrami

  wonny rósł oleander.

  Uszli jedną wiorstę i zabłądzili. Drugim razem przeszli dwie

  trzecie wiorsty i zabłądzili.

  Szli po raz trzeci.

  Dwadzieścia wiorst przeszli w boru cedrowym. Siedem...

11 - 20 z 24

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.